Разделы

Перейти к содержимому. | Перейти к навигации

Главная > Новости > Правительство > УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини
Действия с Документом

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини

З метою зменшення залежності національної економіки від імпорту нафтопродуктів, забезпечення розвитку агропромислового комплексу, поліпшення екологічної ситуації та з урахуванням Директиви 2003/30/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 8 травня 2003 року щодо сприяння використанню біологічного та інших видів палива з відновлювальних ресурсів постановляю:

1. Установити, що забезпечення розвитку виробництва та розширення використання палива з біологічної сировини є одним із пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 1 січня 2005 року програми розвитку виробництва біологічного дизельного палива та біогазу на період до 2010 року, передбачивши в них заходи щодо:

   • здійснення комплексних досліджень, спрямованих на визначення обсягів виробництва і використання біологічного дизельного палива та біогазу, видів біологічної сировини оптимальних для їх
    виробництва, вивчення можливостей дальшого використання відходів, що утворюються в процесі такого виробництва;
   • збільшення обсягів вирощування сільськогосподарських культур, які використовуються для виробництва біологічного дизельного палива та біогазу, в тому числі шляхом впровадження передових технологій у цій сфері та використання найпродуктивніших сортів рослин;
   • удосконалення системи збирання відходів з метою їх використання для виробництва біогазу;
   • впровадження механізмів державної підтримки діяльності, спрямованої на розроблення нових технологій та обладнання для виробництва біологічного дизельного палива та біогазу;
   • підтримки інвестиційної діяльності у сфері виробництва біологічного дизельного палива та біогазу;
   • розширення використання у побуті та на виробництві біологічного дизельного палива та біогазу;

 

2) проаналізувати у тримісячний строк стан виконання програми "Етанол", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2000 року N 1044 ( 1044-2000-п ), та забезпечити внесення змін до неї, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

   • розроблення на основі використання біологічної сировини нових кисневмісних компонентів бензинів моторних сумішевих;
   • зменшення собівартості високооктанової кисневмісної добавки до бензинів шляхом підвищення ефективності використання відходів, що утворюються в процесі її виробництва;
   • залучення інвестицій у виробництво високооктанової кисневмісної добавки до бензинів;
   • організації поставок високооктанової кисневмісної добавки до бензинів на зовнішні ринки;

 

3) опрацювати у тримісячний строк питання доцільності запровадження збору з операцій із продажу нафтопродуктів з метою спрямування одержаних коштів на розвиток вирощування рослин
оптимальних для виробництва біологічного дизельного палива;

4) забезпечити обов'язкове використання високооктанової кисневмісної добавки до бензинів при виробництві бензинів моторних сумішевих, з поступовим, до 2007 року, доведенням її вмісту в цих бензинах до 5 відсотків;

5) запровадити економічні механізми стимулювання виробництва машин, приладів, енергетичних установок, інших технічних засобів, що працюють на паливі з біологічної сировини, та використання їх у промисловості, енергетиці, на транспорті;

6) вживати заходів до розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері виробництва та
використання палива з біологічної сировини;

7) забезпечити гармонізацію національного законодавства у сфері виробництва та використання палива з біологічної сировини із законодавством Європейського Союзу;

8) забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації заходів, що вживаються для розвитку виробництва палива з біологічної сировини.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів щодо розширення використання палива з біологічної сировини.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
26 вересня 2003 року
№ 1094/2003

Действия с Документом