Разделы

Перейти к содержимому. | Перейти к навигации

Главная > Новости > Правительство > ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих"
Действия с Документом

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих"

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 278 { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31 N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.246 }

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 304):

 1. у статті 1:

{ Абзаци другий-дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Закону N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }

два останні абзаци замінити абзацами такого змісту:

"Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які мають усі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біологічно відновлюваної сировини. Біоетанол виробляється державними спиртовими заводами, а добавки на основі біоетанолу - підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

До отримання біоетанолу нафтопереробними заводами (чи іншими суб'єктами підприємницької діяльності) видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.

Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання біоетанолу. Податковий вексель може бути видано лише юридичною особою, яка є виробником бензинів моторних сумішевих або добавок до бензинів на основі біоетанолу.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання біоетанолу на виготовлення бензинів моторних сумішевих з вмістом біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.

Зазначене положення може застосовуватися з наданням пільги на  ставку акцизного збору на бензини моторні сумішеві з вмістом біоетанолу - від 2%. (Стаття 1 цього Закону.)

Щодо виробництва біоетанолу на спиртових заводах:

заборонити одночасне виробництво спирту етилового та біоетанолу;

заборонити зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації її бензином (1% бензину);

під час виробництва біоетанолу заборонити зберігання на складах виробника спирту етилового";

{ Підпункт 1 пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно із Законом N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006 }

{ Підпункт 2 пункту 1 виключено на підставі Закону N 797-VI ( 797-17 ) від 25.12.2008 }

2. Частини четверту і п'яту статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) викласти у такій редакції:

"Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, виготовленого з біологічно відновлюваної сировини, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків, здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".

3. Статтю 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 91) доповнити абзацом такого змісту:

"встановити нульову ставку на біоетанол, який використовується підприємствами для виготовлення бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків".

4. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 26, ст. 168; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267, N 52, ст. 565):

 1. статтю 1 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

  "біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біологічно відновлюваної сировини. Біоетанол виробляється державними спиртовими заводами, а добавки на основі біоетанолу - підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України".

  У зв'язку з цим абзаци шостий - тридцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тридцять першим;
 2. частину першу статті 2 викласти у такій редакції:

  "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), біоетанолу, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій. Перелік підприємств, що мають право виробляти біоетанол, затверджується Кабінетом Міністрів України";
 3. у частині першій статті 14 слова "підприємствами або організаціями" замінити словами "підприємствами (організаціями)";
 4. у частині третій статті 16 слова "щоквартально, до 10 числа першого місяця кварталу" замінити словами "щомісячно, до 10 числа місяця".

II. Цей Закон набирає чинності

з 1 січня 2007 року, крім пунктів 2 та 4 розділу I, які набирають чинності з дня його
опублікування, та пункту 1 розділу I, який набирає чинності після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек ( 1375-2007-п ), і правил зберігання та реалізації таких бензинів у роздрібній мережі.

{ Розділ II в редакції Закону N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ
23 лютого 2006 року
№ 3502-IV

Действия с Документом